Conjunt de Capçal i tauletes de Noguera envernissada

Conjunt de capçal i dues tauletes amb calaix. El capçal està format per quadrats amb les betes de la fusta muntades alternativament en horitzontal i vertical. Les tauletes amb les potes en forma de X i un sobre de 10 cms de secció amb calaix ocult. Tot de Noguera envernissada.

Dormitori-Ronda